×
FalconChen
03-02 13:54
看来昨天只是回光返照,今天又要亏钱了,难受😔

0

评论 ( 4 )

 • 阳666
  03-02 16:29
  没错,跌的次数多
  0
 • 赶紧换个名字
  03-02 14:20
  @FalconChen 我不知道 我也没割
  0
 • FalconChen 弹主
  03-02 14:17
  @赶紧换个名字 要不要割肉离场
  0
 • 赶紧换个名字
  03-02 14:01
  大盘阴跌 感觉跟15年差不多 要被腰斩的前奏。。
  0